U suradnji sa USAID/Sida FARMA projektom, REZ Agencija implementira aktivnosti kojima se žele poboljšati poslovne vještine organizacija poljoprivrednih proizvođača i prerađivača. U skladu s tim, održana je trodnevna radionica – trening na temu Izrada poslovnih planova za organizacije u poljoprivredi za poljoprivredne proizvođače i prerađivače, a u cilju unapređenja njihovog znanja o procesu poslovnog planiranja, boljeg razumijevanja financijskih izvještaja i bankarskih uvjeta, te lakše izrade poslovnih planova i zahtjeva za kredite.

Radionicu, koja je u potpunosti podržana od strane USAID/Sida FARMA projekta, organizirala je REZ Agencija u Bugojnu, u prostorijama motela HEKO, 26, 27. i 28. februara 2014. godine.

Predavači su bili poslovni savjetnici REZ Agencije, a polaznici radionice predstavnici organizacija poljoprivrednih proizvođača i prerađivača iz SBK, odnosno Bugojna, Travnika, Donjeg Vakufa i Gornjeg Vakufa/Uskoplja (ukupno 29 polaznika).

Cilj radionice bio je unaprijediti i proširiti poslovanje odabranih poljoprivrednih proizvođača i prerađivača. Radionica je bila osmišljena tako da se pored kraćeg teoretskog dijela uradi prezentacija praktičnih primjera, te da učesnici uz asistenciju stručnih predavača urade sopstvene poslovne planove.

Na kraju radionice, svim polaznicima su uručeni certifikati o završenoj radionici.