Dvodnevni  seminar na temu “Marketing plan i struktura marketing plana polovne zone” – III dio, održan je 14. i 15. oktobra 2010. godine u prostorijama REZ Agencije u  Zenici. Seminaru su prisustvovali predstavnici 4 općine (Kakanj, Travnik, Žepče i Tešanj), a predavač na radionici bio je g. Zrinski Pelajić, stručnjak u oblasti poslovne infrastrukture.

Radionica je organizirana u okviru aktivnosti SET – Programa podrške izvozu i trgovini, finansiranog od strane holandske Vlade, a u svrhu poboljšanja poslovne infrastrukture i uslova za investiranje u regiji Centralna BiH i nastavak je već započete kontinuirane edukacije općinskih kadrova.

Ova aktivnost se realizuje  u saradnji sa Njemačkim društvom za tehničku saradnju GTZ koje provodi program tehničke podrške općinama Centralne BiH za razvoj industrijskih i poslovnih zona, kao i promociju investiranja, a koja predviđa seminare, treninge i direktnu tehničku podršku odabranim općinama.