Regionalna razvojna agencija za regiju Centralna BiH – REZ Agencija i holandska Agencija za promociju uvoza iz zemalja u razvoju (CBI) su uspješno realizirale zajednički “Projekt jačanja izvoznih i organizacijskih kapaciteta” koji je implementiran u okviru dvogodišnjeg programa REZ Agencije “SET – Program podrške izvozu i trgovini“ koji je finansirala Vlada Holandije.

SET je poboljšanje privlačnosti i konkurentnosti poslovnog okruženj u regiji za strana i domaća direktna ulaganja, kao i unapređenje konkurentnosti priv atnog sektora za izvoz i trgovinu.

Rezultat projekta koji je implementiran sa CBI Agencijom je jačanje operativnih sposobnosti REZ agencije koja će kroz odjeljenje za podršku malim i srednjim preduzećima, a koristeći usluge certificiranih konsultanata, pružati slijedeće usluge:

  • Audit kompanije i provjera izvozne spremnosti
  • Podrška u razvoju izvoznih marketing planova
  • Podrška u implementaciji izvoznih marketing planova

U četvrtak, 16. Septembra u hotelu “Dubrovnik” je održana promocija i dodjela diploma polaznicima obuke za lokalne izvozne konsultante u okviru programa “SET – Programa podrške izvozu i trgovini”.

Promocija konsultanata sa CBI Agencijom

Hotel Dubrovnik Zenica – Promocija izvoznih konsultanata sa CBI Agencijom

Promocija izvoznih konsultanata predstavlja i zvanični završetak Projekta za jačanje izvoznih kapaciteta kompanija i REZ Agencije u partnerstvu sa CBI Agencijom iz Holandije. Projekt je službeno trajao od februara 2009. do septembra 2010. i za cilj je imao povećanje efikasnosti i i rezultata REZ Agencije u promociji izvoza. Program je omogućio da :

  • REZ Agencija postane prepoznatljiv centar za treninge i tehničku asistenciju za izvoz u regiji Centralna BiH
  • Obuči i certificira izvozne konsultante koji ce biti priznati treneri i konsultanti za izvoz u BiH
  • Ojača saradnju sa partnerima REZ Agencije koji čine izvoznu zajednicu; izvoznicima, općinama i institucijama za podršku izvozu.
  • Ponudi nove usluge za razvoj tržišta putem centra za treninge i podršku izvozu u okviru REZ Agencije (Izvozni centar).

Ovom prilikom je prezentiran još jedan alat za razvoj poduzetništva, portal za mala i srednja preduzeća “BizRez”, kao rezultat implementacije Programa SET. Portal treba poboljšati pristup malih i srednjih preduzeca informatičkim aplikacijama i da podigne njihovu operativnost kroz virtualnu podršku razvoju biznisa. Virtualni izvozni centar je integralni dio ovog portala.

Promociji su prisustvovali predstavnici Ambasade Kraljevine Holandije, CBI Agencije, BHEPA, predstavnici domaćih institucija i ministarstava, firme – budući izvoznici i firme izvoznici.