Mreža za povoljno poslovno okruženje Federacije Bosne i Hercegovine Vas poziva na Konferenciju o BFC SEE programu certifikacije gradova i općina s povoljnim poslovnim okuženjem u jugoistočnoj Evropi, koja se održava u ponedjeljak, 10.11.2014. godine, s početkom u 12:00 sati u hotelu Evropa u Sarajevu.
Ovaj projekt podržavaju Njemačka agencija za međunarodnu suradnju (GIZ), kroz projekt Otvoreni regionalni fond za modernizaciju općinskih usluga u Jugoistočnoj Evropi i Švicarska agencija za razvoj i suradnju (SDC).

Program Certifikacije općina s povoljnim poslovnim okruženjem je osmislila i pokrenula Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj NALED u Srbiji 2007. godine. Prije dvije godine projekt je proširen na Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu i Makedoniju. Ugovor o formiranju Regionalne mreže za povoljno poslovno okruženje je potpisan u septembru/rujnu 2013. godine u Opatiji. Regionalna mreža je zadužena za unapređenje uvjeta za rad postojeće privrede i privlačenje novih investicija u Hrvatskoj, Srbiji, Bosni i Hercegovini i Makedoniji. Mreža svoju misiju ostvaruje uključivanjem lokalnih samouprava u program Certifikacije općina s povoljnim poslovnim okruženjem u jugoistočnoj Europi (BFC SEE). Na putu do certifikata općine trebaju ispuniti 12 kriterija i više od 80 pod-kriterija koji podrazumijevaju unapređenje procedura, jačanje transparentnosti, smanjivanje birokracije i pribavljanje svih dokumenata i podataka neophodnih privrednicima i potencijalnim ulagačima u planiranju poslovanja i donošenju investicijskih odluka.

Jedna od članica Regionalne Mreže za povoljno poslovno okruženje je Mreža za povoljno poslovno okruženje Federacije BiH. Sporazum o uspostavljanju Mreže Federacije BiH je potpisan u Mostaru u junu/lipnju 2013. godine. Mreža je uspostavljena u cilju stvaranja i unapređenja povoljnog poslovnog okruženja na razini lokalnih samouprava u Federaciji Bosne i Hercegovine, pribavljanja akreditacije za BFC certifikaciju i provođenje certifikacije lokalnih samouprava sa povoljnim poslovnim okruženjem.

Na Konferenciji će između ostalog biti upriličeno svečano potpisivanje ugovora Mreže Federacije BiH sa općinama iz Federacije BiH koje ulaze u proces certifikacije.