U Maglaju je 22. i 23. oktobra 2014. godine održan seminar na temu Upravljanje projektnim ciklusom i priprema projekata za fondove EU. Seminar su održali predstavnici REZ Agencije, a na inicijativu općine Maglaj. Polaznici obuke su upoznati sa općim principima i EU metodologijom upravljanja projektnim ciklusom (PCM – Project Cycle Management).

Seminarom su bile obuhvaćene slijedeće teme:

  • Upravljanje projektnim ciklusom (6 faza projektnog ciklusa)
  • Pristup Logičke matrice (Faza analize i faza planiranja)
  • Kako se prijaviti na otvoreni poziv za dostavljanje projekata (Priručnik za aplikante, Pador baza)
  • EU aplikacija (pisanje prijedloga projekta)
  • Budžet projekta
  • Implementacija, monitoring i evaluacija odobrenih projekata

Edukacija je bila namijenjena nevladinim organizacijama sa područja općine Maglaj koje su zainteresirane za apliciranje na EU fondove i fondove drugih međunarodnih i domaćih donatora i koje se u svom radu susreću sa pripremom ili realizacijom projekata.

Tokom ove dvodnevne radionice polaznici seminara su imali priliku da se upoznaju i sa praktičnim iskustvima REZ Agencije, vezano za pripremu i implementaciju projekata koje je finansirala EU.

Seminaru su prisustvovala 22 predstavnika nevladinih organizacija i općine Maglaj.