U hotelu Evropa u Sarajevu je 10.11.2014. godine održana Konferencija o programu certifikacije gradova i općina sa povoljnim poslovnim okruženjem u jugoistočnoj Europi (projekt BFC SEE) na kojoj su potpisani ugovori sa 8 općina i gradom Bihaćem iz Federacije BiH.

Konferenciju je organizirala Mreža za povoljno poslovno okruženje Federacije Bosne i Hercegovine. Mreža je uspostavljena u cilju stvaranja i unapređenja povoljnog poslovnog okruženja na nivou lokalnih samouprava u Federaciji Bosne i Hercegovine, pribavljanja akreditacije za BFC certifikaciju i provođenje certifikacije lokalnih samouprava sa povoljnim poslovnim okruženjem.

Ovaj projekat podržavaju Njemačka agencija za međunarodnu saradnju (GIZ), kroz projekat Otvoreni regionalni fond za modernizaciju opštinskih usluga u Jugoistočnoj Evropi i Švicarska agencija za razvoj i saradnju (SDC).

Program Certifikacije općina sa povoljnim poslovnim okruženjem je osmislila i pokrenula Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj NALED u Srbiji 2007. godine. Prije dvije godine projekat je proširen na Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu i Makedoniju. Ugovor o formiranju Regionalne mreže za povoljno poslovno okruženje je potpisan u septembru/rujnu 2013. godine u Opatiji. Regionalna mreža je zadužena za unapređenje uslova za rad postojeće privrede i privlačenje novih investicija u Hrvatskoj, Srbiji, Bosni i Hercegovini i Makedoniji. Mreža svoju misiju ostvaruje uključivanjem lokalnih samouprava u program Certifikacije općina sa povoljnim poslovnim okruženjem u jugoistočnoj Evropi (BFC SEE). Na putu do certifikata općine trebaju ispuniti 12 kriterija i više od 80 pod-kriterija koji podrazumijevaju unapređenje procedura, jačanje transparentnosti, smanjivanje birokratije i pribavljanje svih dokumenata i podataka neophodnih privrednicima i potencijalnim ulagačima u planiranju poslovanja i donošenju investicionih odluka.

U pilot fazi je certificirana jedino općina Sanski Most sa područja Federacije BiH.

U maju ove godine je raspisan Javni poziv kojim su pozvane sve jedinice lokalne samouprave koje se smatraju dovoljno spremnim za ispunjene kriterija da se uključe u proces za dobijanje certifikata. Interes općina i gradova sa područja Federacije BiH za ovaj proces je bio veliki. Stoga se Mreža Federacije BiH odlučila za organiziranje ove Konferencije koja je iskorištena i za promociju zainteresiranih i prijavljenih jedinica lokalne samouprave.

Na Konferenciji je upriličeno svečano potpisivanje ugovora Mreže Federacije BiH sa novim jedinicama lokalne samouprave iz Federacije BiH koje su odlučile da ove godine uđu u proces certifikacije.

Ugovori su potpisani sa 8 općina (Bosanska Krupa, Goražde, Konjic, Livno, Prozor-Rama, Tešanj, Visoko, Žepče) i sa gradom Bihaćem.