REZ Regionalna razvojna agencija za regiju Centralna BiH je 11. i 12. novembra organizovala seminar na temu “Finansiranje razvoja, upravljanje i održavanje poslovne zone” koji  se organizuje u  okviru aktivnosti “SET – Programa podrške izvozu i trgovini” finansiranog od  strane Vlade Kraljevine Holandije.

Svrha seminara je poboljšanje poslovne infrastrukture–uspostavljanje industrijskih/poslovnih zona i poslovnih inkubatora kao uslova za investiranje u regiji Centralna BiH, i nastavak je već započete kontinuirane edukacije općinskih kadrova, a ova obuka također predstavlja i  završetak ciklusa seminara na ovu temu.

Pomenuta aktivnost je realizovana  u saradnji sa Njemačkim društvom za tehničku saradnju GTZ LRWF koje provodi program tehničke podrške općinama Centralne BiH za razvoj industrijskih i poslovnih zona, kao i promociju investiranja, a koja predviđa seminare, treninge i direktnu tehničku podršku odabranim općinama.