Projekt “EURELSMED – Podrška Evropske unije u izgradnji institucionalnih kapaciteta za regionalni i lokalni ekonomski razvoj i razvoj malih i srednjih poduzeća“, finansiran od strane EU, u saradnji sa REZ Regionalnom razvojnom agencijom za centralnu BiH, organizirao je  seminar  “Unapređenje inovativnosti malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini“, koji je održan 11. novembra 2010 godine.

Cilj ovog seminara bio je ispitati kokurentsku poziciju poslovnog sektora u BiH, mjere koje mogu biti uvedene kako bi se poboljšali poslovni rezultati malih poduzeća.

Na seminaru je također naglašena važnost izrade politika i razvoja prakse (slično susjednim državama), kao i važnost prepoznavanja činjenice da konkurentna ekonomija čini jedan od kriterija iz Kopenhagena koji moraju biti ispunjeni kako bi se osigurao ulazak u Evropsku uniju sukladno ciljevima.