UNAPRIJEDITE SVOJE POSLOVANJE!

Projekt EBRD Small Business Support (Savjetovanje za mala i srednja preduzeća) Europske banke za obnovu i razvoj (European Bank for Reconstruction and Development) objavio je oglase za dva modula podrške:

  1. EBRD Small Business Support – međunarodni eksperti (ranije poznat kao EGP) pomaže kompanijama razviti i modernizovati svoje menadžerske vještine i poslovne performanse. Program pokriva do 88% troškova projekta.
    Komercijalni i tehnički know-how od iskusnih direktora i viših menadžera, prenesen kroz direktan trening
  2. EBRD Small Business Support (ranije poznat kao BAS) podržava obezbjeđenje poslovnih savjeta i konsultantskih usluga za mala i srednja BH preduzuća fleksibilnim grantovima, od 50% do 75% ukupne neto vrijednosti projekta, sa maksimumom od EUR 10.000.
    Bespovratna sredstva za podršku projekata poslovnog savjetovanja i konsultantskih usluga

Integralni tekst oglasa za pregled/download dostupan je klikom na slijedeće linkove:

EBRD Small Business Support – Međunarodni eksperti
EBRD Small Business Support – Lokalni konsultanti

Više o projektu EBRD Small Business Support dostupno je na linku:

EBRD Small Business Support