Predstavnici REZ Agencije učestvovali su u radu seminara pod nazivom Info centar za investitore – Primjeri iz prakse grada Prijedora koji je održan 1. septembra 2015. godine u Tesliću, a u organizaciji Deutsche Geselschaft für Internationale Zusamenarbeit (GIZ GmbH).

U okviru seminara, predstavnik Centra za istraživanje i inovativnost PREDA-PD (dio Agencije za ekonomski razvoj grada Prijedora) prezentirao je način rada Info centra za investitore koji predstavlja unaprijeđeni i proaktivni One Stop Shop set usluga namijenjenih potencijalnim investitorima.

U programu rada bilo je riječi o osnivanju Centra, podršci koju pruža Info centar za investitore u Prijedoru, uticaju lokalnih administrativnih procedura na proces investiranja, te iskustvima u kreiranju investicione ponude grada Prijedora. Zbog važnosti tema i obimnosti materijala, odlučeno je da se seminar nastavi krajem septembra u svom drugom dijelu, kada bi trebalo biti više riječi o komunikaciji i marketingu u okviru Info centra za investitore grada Prijedora.

Pored predstavnika REZ Agencije, u radu seminara učestvovali su i predstavnici općina Teslić i Žepče, predstavnici lokalnih razvojnih agencija iz Tešnja i Žepča, te konsultanti GIZ-a.