REZ Agencija je, u saradnji sa Agencijom ZEDA, 22. juna 2011. godine  organizovala  radionicu na temu “CE označavanje kao preduslov za izvoz u Evropsku uniju” za 20 polaznika iz 15 preduzeća sa područja općina Maglaj, Zavidovići i Žepče.

Radionica se održala u prostorijama Lokalne razvojne agencije RAZ iz Zavidovića, a namijenjena je preduzećima iz oblasti drvoprerade, proizvođačima građevinske stolarije, namještaja, montažnih kuća, itd.

Cilj radionice bio je upoznati polaznike iz oblasti drvnoprerađivačkog sektora, izvoznike i preduzeća koja se pripremaju za izvoz, sa zahtjevima EU tržišta za posjedovanjem “CE” znaka, kao i procedurama i načinima dobijanja “CE” znaka na proizvodima.

Predavač na radionici bio je g. Zoran Gackić istaknuti bosanskohercegovački stručnjak u oblasti “CE” označavanja (LEAD AUDITOR QMS, EMS & OHS SOHO Business Consulting) koji je polaznicima pružio informacije, upoznao ih sa procedurama, te odgovorio na pitanja.