Ceremonija dodjele certifikata i nagrada za najbolje poslovne planove u općini Busovača, realizovane u okviru projekta STARTER, upriličena je 15. juna u prostorijama Općine.

Start-up fond u iznosu od 15.000,00 KM je obezbijeđen od strane općine partnera u projektu i koristi se za podršku 3 najbolja poslovna plana, i na taj način se pruža podrška osnivanju novih preduzeća i otvaranju novih radnih mjesta.

Najbolji poslovni planovi i dobitnici finsnsijske podrške, od strane Općine Busovača, od po 5.000,00 KM za pokretanje samostalnog biznisa su:

  • Danijel Vidović, Auto-servis “Vidović”
  • Armin Šabanović, Plastenička proizvodnja
  • Josip Čakić, Auto-praonica

Nagrade najboljima i certifikate su dodijelili načelnik Općine Busovača g. Asim Mekić i direktorica REZ Agencije gđica Amela Malićbegović.