Još jedna generacija polaznika Cisco Akademije (koja od 2007. godine djeluje u REZ Agenciji), je završnim ispitom okončala obuku iz programa CCNA Switching & Routing, te tako postala dio svjetski priznatih Cisco stručnjaka.

Praktičnu i teorijsku nastavu, koja se tokom proteklih osam mjeseci odvijala u multimedijalnom računarskom kabinetu REZ Agencije, polaznici su završili kroz 4 predmeta (modula).

Četvrti i završni predmet u nastavnom programu CCNA Routing and Switching je Connecting Networks (Povezivanje računarskih mreža). Ovaj predmet obuhvata WAN tehnologije i mrežne servise koje koriste konvergirane aplikacije u složenoj mreži. Položen završni ispit je potvrda da će polaznici znati konfigurisati i dijagnosticirati mrežne uređaje i riješavati česte probleme sa protokolima podatakovnog sloja.

Nastavni program Cisco CCNA Routing and Switching pomaže polaznicima da se pripreme za svoje ICT karijere i poklapa se sa svjetski priznatim Cisco CCENT i CCNA certifikatima, kojim se dodatno validiraju vještine kod potencijalnih poslodavaca.