USAID je objavio globalni poziv za rješenja namijenjena prestanku nejednakosti spolova pri korištenju digitalne tehnologije. Challenge WomenConnect (WomenConnect) identificira i ubrzava sveobuhvatna rješenja koja ženama i djevojkama omogućavaju pristup i korištenje digitalne tehnologije radi ostvarenja pozitivnih zdravstvenih i obrazovnih rezultata, te sredstava za život sebi i svojoj porodici.

Upotreba tehnologije nudi USAID-u nove mogućnosti za korištenje partnerstava i investicija koje spašavaju živote, smanjuju siromaštvo, jačaju demokraciju i pomažu ljudima da pravladaju humanitarne krize i ostvare daljnji napredak bez nužne pomoći.

Više o pozivu i načinu apliciranja dostupno je na slijedećem linku.