U hotelu “Dubrovnik” u Zenici je 02.09.2014. godine održan seminar na temu Uvod u javno-privatni dijalog u organizaciji REZ Agencije i GIZ ProLocal programa. Učesnici seminara, koje su činili načelnici općina i njihovi suradnici iz oblasti privrede, predstavnici razvojnih agencija i udruženja/udruga privrednika/poslodavaca, su kroz seminar prošli kroz korake uspostavljanja i vođenja javno-privatnog dijaloga koji vodi ka kontinuiranoj i sistemskoj komunikaciji između općina i privatnog sektora.

GIZ ProLocal pruža tehničku asistenciju u ovoj oblasti u općinama Tešanj, Žepče i Teslić, te su učesnici tokom seminara imali priliku dobiti informacije o praktičnim iskustvima iz ovih općina regije Centralna BiH.

REZ Agencija će pružiti podršku ostalim općinama koje namjeravaju ući u ovaj proces uvođenja dobrih praksi u javno-privatnom dijalogu.