G. Hoyt Bryan Yee – zamjenik pomoćnika državnog sekretara SAD za Evropu i Euroaziju, g. Nicholas Hill – otpravnik poslova Američke ambasade u BiH i g. David Barth – direktor USAID-a u BiH, posjetili su Maglaj 6. septembra 2014. godine. Jedna od destinacija koju su posjetili bila je tvornica “HM Promet” u kojoj su razgovarali s vlasnikom ove firme i kojoj je prisustvovao i g. Ismet Sarajlić – direktor REZ Agencije.

“HM Promet” trenutno zapošljava 242 radnika, a uz pomoć nove investicije, kroz GOLD projekt Unapređenje lokalnog razvoja, bit će otvoreno 456 novih radnih mjesta do polovine 2015. godine. Trenutno se u firmi provodi obuka kandidata za zanimanje Šivač. Naime, zainteresirane strane su dogovorile da za potrebe kompanije “HM Promet” preko implementatora (REZ Agencije) realiziraju program stručnog osposobljavanja, odnosno pripreme za rad nezaposlenih lica za zanimanje Šivač na osnovu kojeg bi se zaposlili novi radnici.

Gosti su razgovarali s vlasnikom firme “HM Promet” koji je izrazio zadovoljstvo da su uspjeli napraviti perspektivnu kompaniju, koja je pokrenuta na osnovu kredita USAID-a. Također su razgovarali sa nekoliko uposlenica koje su zahvalile delegaciji SAD-a, te iskazale zadovoljstvo što se kroz njihove projekte u BiH podržava održivi ekonomski razvoj i ostvaruje veća stopa zapošljavanja, kao i pomoć pri otvaranju novih radnih mjesta.