USAID/Sweden Projekt razvoja tržišne poljoprivrede II (FARMA II)

poziva kvalificirane proizvođačke organizacije da dostave zahtjeve za dodjelu bespovratnih sredstava za unapređenje konkurentnosti i pristupa tržištima proizvođačkim organizacijama (PO) u sektoru mljekarstva, te na taj način doprinesu uspostavljanju konkurentnog poljoprivrednog sektora.

Zahtjevi moraju biti dostavljeni elektronski, putem e-mail adrese grants@farmabih.ba, te na papiru u jedan od ureda USAID/Sweden FARMA II projekta (Sarajevo, Tuzla, Banja Luka ili Mostar), ne kasnije od 16:00 sati, na dan 15. septembra, 2016. godine.

Aplikanti treba da prate uputstva za apliciranje predstavljena u RFA dokumentu.

Zainteresirane organizacije, legalno registrirane u skladu sa zakonima Bosne i Hercegovine, paket Javnog poziva i ostale informacije mogu preuzeti ovdje.