USAID/Sweden FARMA II poziva domaće neprofitne, profitne i nevladine organizacije, obrazovne institucije ili pružaoce poslovnih razvojnih usluga, da predaju projektne prijedloge za pružanje usluga podrške osnaživanju žena kroz uzgoj i preradu ljekovitog bilja.

Zainteresovane organizacije, legalno registrovane i prepoznate u skladu sa zakonima BiH, mogu preuzeti informacije o projektu putem sljedećeg linka:
RFP 003 2016 – Osnaživanje žena kroz uzgoj i preradu ljekovitog bilja.
(dokument je dostupan samo na engleskom jeziku!)

RFP dokumentacija uključuje: Uputstvo za ponuđače, zahtjevi za podnošenje projektnih prijedloga, te detaljan opis posla. Sve informacije su date samo na engleskom jeziku.

Više informacija o pozivu dostupno je slijedećem linku.