Projekt MarketMakers i partneri 1
SAOPĆENJE ZA MEDIJE

Projekt MarketMakers 7. i 8. septembra 2016. godine u prostorijama Zdravstveno – turističkog centra ‘Banja Vručića’ u Tesliću organizira dva događaja na kojima ce učesnici razmijeniti znanja i iskustva u sektoru turizma i sektoru pružanja poslovnih usluga.

U srijedu, 7. septembra okupit će se partneri projekta MarketMakers: Greenways, Zepter Passport, MO Design, Balkan Vibe, Turistička Organizacija Brod, Turistički klaster Hercegovine i Regionalna razvojna agencija za Hercegovinu (REDAH), kako bi razmijenili vlastita iskustva o razvoju turizma u Bosni i Hercegovini. Sudionici skupa će predstaviti svoje rezultate u oblastima kreiranja i prodaje turističkih paketa, bitnosti digitalnog marketinga i zagovaranja u cilju adekvatne promocije turističke ponude. Također će se razgovarati o mogućnosti saradnje domaćih i stranih poslovnih subjekata u turizmu.

Na skupu koji će se održati sljedeći dan, u četvrtak, 8. septembra, u saradnji sa Regionalnom razvojnom agencijom za regiju Centralna BiH (REZ) promovirat će se sektor poslovnih usluga (sve usluge koje mogu biti izvozne). Sektor poslovnih usluga je relativno nepoznat na bh. tržištu i kao takav nije priznat od ključnih aktera. Stoga je cilj ovog događaja razvijanje svijesti među domaćim akterima i mladima o potencijalu sektora i njegovom utjecaju na razvoj poslovnih prilika u Bosni i Hercegovini. U tu svrhu, predstaviće se kompanije koje su investirale u pomenuti sektor i imaju pozitivna iskustva sa tržišta poslovnih usluga u BiH (Jitasa, E-Media Patch, Argerr, Strojotehnika).

Predstavnici Projekta MarketMakers kao i partneri će biti na raspolaganju za upite vezane za pomenute događaje.

Za sva dodatna pitanja molimo da kontaktirate Nerminu Tanković, nermina©marketmakers.ba