Flood recovery-Housing Interventions

Specijalne mjere za oporavak od posljedica poplava i smanjenje rizika od poplava u Bosni i Hercegovini

Broj poziva: EC/BiH/CFP/16/003
Referenca: EuropeAid/153169/DD/ACT/BA

Delegacija Europske unije u Bosni i Hercegovini objavljuje poziv za podnošenje prijedloga projekata za aktivnosti vezane za “Oporavak Stambenog Fonda nakon poplava” finansiranih iz Predpristupne pomoći za 2014 godinu, Specijalne mjere za oporavak od posljedica poplava i smanjenje rizika od poplava u Bosni i Hercegovini.

Kompletan Vodič za aplikante kao i ostala dokumentacija je na raspolaganju na sljedećoj web stranici ili na web stranici Delegacije Europske unije u BiH.

Da bi aplicirali na ovaj poziv aplikanti se moraju registrirati u sistem PADOR, dostupan na web stranici.
dok se prijedlozi projekata moraju predati preko PROSPECT sistema koji je dostupan na slijedećoj web adresi i to koristeći instrukcije date u PROSPECT uputstvu za korisnike.

Rok za podnošenje projekata je 01/12/2016 u 16:00 sati (Briselsko vrijeme).