U okviru projekta Stručno obrazovanje kroz praktičnu nastavu u metalskom sektoru u BiH u Travniku je od 14-16. juna 2016. godine održan trodnevni seminar na temu: “Obuka iz oblasti metodike i didaktike“.

Seminar je bio namijenjen nastavnicima stručnih predmeta i praktične nastave iz Mješovite srednje tehničke škole Travnik, Srednje škole Novi Travnik, Mješovite srednje škole Novi Travnik, te osoblju GS-tmt Travnik i REZ Agencije.

S obzirom da se nastavnici u svom radu susreću sa potrebom da prenesu znanje, vještine, uvjerenja-kompetencije srednjoškolcima, a istovremeno imaju izazov kako razumjeti potrebe srednjoškolaca, kako im pristupiti, kako ih zadržati u svojoj grupi, kako zadovoljiti njihove potrebe za znanjem, te kako ih motivirati na učenje, ovo je bila prilika da unaprijede svoje pedagoško-andragoške kompetencije koje će im omogućiti odmak od tradicionalnih ka interaktivnim metodama rada. Dodatne spoznaje koje su stekli ovom obukom svakako će uticati na unapređenje njihovih pedagoško-psiholoških, komunikacijsko-interakcijskih i didaktičko-metodičkih kompetencija u njihovom svakodnevnom edukativnom radu.

Na kraju seminara, svih petnaest polaznika je dobilo uvjerenje o uspješnom pohađanju treninga.