Redovna Skupština Regionalne razvojne agencije za regiju Centralna BiH, održana je 17.06.2016. godine u prostorijama REZ Agencije u Zenici.
Skupštini su prisustvovali predstavnici osnivača REZ Agencije: Kantoni, Općine i Udruženja poslodavaca sa područja Centralne BiH.

Na Skupštini su usvojeni sljedeći dokumenti:

  • Zapisnik sa 12. zasjedanja Skupštine
  • Izvještaj o radu Nadzornog odbora za 2015. godinu
  • Izvještaj o radu REZ Agencije za 2015. godinu
  • Finansijski izvještaj REZ Agencije i Izvještaj revizora za 2015. godinu
  • Plan rada REZ Agencije za 2016. godinu

Skupština je usvojila i odluku o raspodjeli dobiti za 2015. godinu.

Osnivačima su prezentirane aktivnosti Agencije u protekloj godini, kao i plan aktivnosti za 2016. godinu.

Prošlogodišnjeg predsjedavajućeg Skupštine, g. Matu Zovku, načelnika općine Žepče, naslijedio je g. Asim Mekić, načelnik općine Busovača. Došlo je i do promjena u Nadzornom odboru REZ Agencije. Zbog isteka mandata dosadašnjeg predstavnika Zeničko-dobojskog kantona u Nadzornom odboru g.Dženana Begovića, na prijedlog premijera ZDK g. Miralema Galijaševića, imenovana je gđa. Dženana Čolaković, sekretar Stručne službe za razvoj i međunarodne projekte Zeničko-dobojskog kantona.

Prisutnima je prezentiran i pregled projekata REZ Agencije u periodu 2004-2016, kao i pregled projekata s kojima je Agencija aplicirala u 2016. godini u međuregioanlnim programima.

Sadržaj prezentacije možete preuzeti ovdje.