Predstavnici Regionalne razvojne agencije za regiju Centralna BiH (REZ Agencija) su zajedno sa predstavnicima lokalne razvojne agencije iz Zenice (ZEDA) i Antene Piemonte doputovali sa dvodnevne studijske posjete Italiji, tačnije Torinu.

Tom prilikom su se upoznali sa radom Environment parka (Tehnološki park za okoliš), te dogovorili načine suradnje na daljoj izgradnji Tehnološkog parka u Zenici. Posjećene su razvojno-istraživačke laboratorije Environment parka u Torinu, a domaćini su predstavili svoje aktivnosti u različitim područjima djelovanja: Energy Unit (područje energije i energetske efikasnosti), Green Building (okolišno prihvatljiva gradnja), kao i Clean NT Lab (čista nano tehnologija).

Tokom studijskog putovanja potpisan je Memorandum o razumijevanju (Memorandum of Understanding) između: Environment Park S.p.A. kojeg je predstavljao direktor g. Alessandro Battaglino, REZ Agencije koju je predstavljala direktorica gđica Amela Malićbegović i ZEDA Agencije koju je predstavljao direktor g. Muhsin Ibrahimagić.

Memorandum o razumijevanju predstavlja bitnu prekretnicu u poboljšanju odnosa i uspostavljanju uspješne saradnje sa Environment parkom u budućnosti, što otvara nove mogućnosti za razvoj kako u općini Zenica, tako i u cijeloj regiji Centralna Bosna i Hercegovina.