VII Skupština Regionalne razvojne agencije za regiju Centralna BiH (REZ Agencija) održana je  20.04.2010. godine u hotelu “Zenica” u Zenici, sa početkom u 11:15 sati. Skupština se odvijala u skladu sa Statutom REZ Agencije i uz aktivno učešće njenih osnivača.

Ovom prilikom osnivačima Agencije su prikazane aktivnosti i rezultati u proteklom periodu koji se tiču podrške razvoja malih i srednjih preduzeća, razvoja poljoprivrede, turizma, infrastrukture i jačanja ljudskih resursa.

Poseban akcent dat je dijelu koji se tiče jačanja kapaciteta kantona, općina, udruženja/udruga privrednika/poslodavaca regije za apsorbciju razvojnih fondova Evropske unije i drugih donatora.

Prisutnima je pružena informacija o fondovima koji će ubrzo biti na raspolaganju regiji Centralna BiH, a posebno je izražen značaj za apliciranje na sve dostupne fondove kako bi se što veći iznos sredstava privukao i iskoristio za razvoj regije Centralna BiH.