Seminar “Marketing poslovne zone, marketinška strategija i marketing plan poslovne zone” održan je 05. i 06. maja 2010. godine u Zenici.

Seminar je organiziran u okviru aktivnosti SET – Programa podrške izvozu i trgovini finansiranog od strane holandske Vlade, a u svrhu poboljšanja poslovne infrastrukture i uslova za investiranje u regiji Centralna BiH. Ove aktivnosti su nastavak već započete kontinuirane edukacije općinskih kadrova i organizuje se za svih 16 općina regije Centralna BiH.

REZ Agencija, u suradnji sa Njemačkim društvom za tehničku saradnju GTZ, provodi program tehničke podrške općinama Centralne BiH za razvoj industrijskih i poslovnih zona, kao i promociju investiranja koja predviđa seminare, treninge i direktnu tehničku podršku odabranim općinama.

U sklopu ovih aktivnosti 04. maja 2010. godine održan je trening za uposlene u REZ Agenciji na temu “Marketing plan i struktura marketing plana poslovne zone” kako bi mogli pružiti asistenciju općinama pri izradi marketing planova za industrijske/poslovne zone.

Direktna asistencija općinama počinje 07. maja 2010. godine na izradi marketing planova za poslovne zone u općinama Kakanj, Travnik, Žepče i Tešanj. Trening je održan u prostorijama REZ Agencije, a predviđeno je da se radi u grupama 2+2 općine uz asistenciju REZ Agencije.