Zahvaljujući programu kvalificiranih konsultanata u oblasti poslovnih finansija (QBFC program), koji je nedavno pokrenuo USAID-Sida FIRMA projekat, šest bh. preduzeća već je dobilo poslovne kredite u iznosu od 50.000 do 600.000 KM.

Program je započeo sa radom u novembru 2010. godine, kada je FIRMA organizirala obuku i certificirala 25 kvalificiranih konsultanata u oblasti poslovnih finansija (QBFC) u BiH. Ovi konsultanti djeluju kao posrednici između malih i srednjih preduzeća iz BiH i finansijskih institucija, povećavajući tako njihove šanse za dobijanje kredita.

“Pristup finansijama je jedan od najvećih problema sa kojima se susreću mala i srednja preduzeća u Bosni i Hercegovini. Stoga vjerujemo da će QBFC program FIRMA projekta pomoći ovim kompanijama u boljoj pripremi finansijskih planova i projekcija kako bi lakše dobile bankarske kredite i pristupile razvojnim kreditnim linijama”, izjavljuje David King, šef USAID-Sida FIRMA projekta.

Od novembra 2010, FIRMA je obučila i certificirala i dodatne kvalificirane konsultante, tako da je njihov ukupan broj u BiH porastao na 29, mada je vjerovatno da i ovo neće biti dovoljno. Naime, već je tridesetak vlasnika preduzeća iz sektora u kojima djeluje FIRMA projekat (drvna prerada, turizam i metalna industrija), u nastojanjima da dođu do kredita, zatražilo savjetodavne usluge kvalificiranih konsultanata.

Asim Komerc d.o.o., drvoprerađivačka firma iz Bužima, jedna je od onih kojoj je bankarski kredit odobren zahvaljujući intervenciji kvalificiranog konsultanta.

“Angažujući kvalificiranog konsultanta u oblasti poslovnih finansija uspjeli smo dobiti bankarski kredit za samo dvije sedmice“, izjavljuje Asim Škaljić, vlasnik kompanije, i dodaje: „Nastavit ćemo koristiti ovu uslugu i u budućnosti jer tako štedimo na vremenu, a osjećamo se i sigurnije i zaštićenije. Kvalificirani konsultanti su obučeni da kontrolišu i obraćaju pažnju na sve detalje ugovora koji bi nama mogli promaći. Korištenje ove usluge svesrdno bih preporučio i drugim firmama.“

U organizaciji FIRMA projekta simpozijumi o pristupu finansijama u cijeloj zemlji

Kao dio cjelokupnog inicijative, projekat FIRMA otpočeo je „turneju“ u cilju podizanja svijesti lokalnih poslovnih zajednica o QBFC programu. Tako su 10. februara u Sarajevu USAID-Sida FIRMA projekat i Sarajevska regionalna razvojna agencija (SERDA) održali prvi u nizu uvodnih simpozijuma koji se planiraju organizovati širom zemlje. Naredni simpozij bit će održan u Bihaću 17. februara, u saradnji sa PLOD Centrom Bihać. Zajedno sa svojim lokalnim partnerima u implementaciji, USAID-Sida FIRMA projekat planira organizovati slične događaje u svakoj od regija u BiH: u Zenici sa REZ-om; u Mostaru sa LiNK-om Mostar; u Tuzli, sa NERDA-om; i u Banja Luci, sa Privrednom komorom Republike Srpske.

Cilj jednodnevnih simpozija je da se na prezentacijama QBFC programa i direktnim, „jedan na jedan“ razgovorima okupe predstavnici ciljnih preduzeća FIRMA projekta, finansijskih institucija, kao i sami kvalificirani konsultanti. Prisutni će također biti informisani o postojećim i planiranim izvorima finansijskih sredstava za mala i srednja preduzeća, uključujući i Program kreditnih garancija USAID-a i Sida-e, kreditne linije Svjetske banke,

“FIRMA projekat, kojeg finansiraju dvije moćne agencije poput USAID-a i Sida-e, jedan je od najznačajnijih projekata koji se implementiraju u BiH od završetka rata. Ovaj projekat kroz mnoštvo aktivnosti podržava razvoj malih i srednjih preduzeća u BiH. Predstavljajući QBFC program, želimo podrobnije informisati preduzeća o svim mogućnostima pristupa finansijskim sredstvima koja stoje na raspolaganju“, rekao je direktor SERDA-e Ševkija Okerić na simpozijumu u Sarajevu.

Komercijalne banke također pozdravljaju podršku kvalificiranih konsultanata.

“Smatramo da bi QBFC program mogao koristiti kompanijama da potpunije ispunjavaju svoje kreditne zahtjeve. Tako bi se moglo uštedjeti na vremenu i ubrzati proces odobravanja kredita”, rekao je Admir Arnautović, savjetnik za pravna lica iz Volksbanke BH, koji je takođe bio prisutan na simpozijumu u Sarajevu.

O USAID-Sida FIRMA projektu

USAID-Sida FIRMA projekat se u oblasti pristupa finansijskim sredstvima bavi i potražiocima i pružaocima financijskih sredstava.  U saradnji sa svojim domaćim partnerima u implementaciji, FIRMA projekat radi na tome da se poboljša kreditna sposobnost MSP, da se utvrde nove mogućnosti finansiranja, i da se angažuju pružaoci poslovnih i konsalting usluga u cilju promocije održivosti. FIRMA radi i sa bankama i drugim finansijskim institucijama kako bi se potaklo uspostavljanje novih i inovativnijih finansijskih proizvoda. Za više informacija, molimo posjetite Internet stranicu: www.firmaproject.ba ili pošaljite email na: qbfc@firmaproject.ba.