U prostorijama REZ Agencije 16.02.2011. godine održao se 30. sastanak Mreže regionalnih razvojnih agencija Bosne i Hercegovine. Sastanku su prisustvovale agencije: SERDA (Sarajevska razvojna agencija), NERDA (Regionalna razvojna agencija za ekonomsku regiju sjeveroistočna BiH), REDAH (Regionalna razvojna agencija za Hercegovinu) i REZ (Regionalna razvojna agencija za regiju Centralna BiH).

Mreža regionalnih razvojnih agencija je značajno postignuće u razvoju regionalnih agencija i formirana je kao rezultat projekata Evropske unije (EU), te pokriva cijeli prostor Bosne i Hercegovine. Na ranije održanim sastancima uspostavljena je odlična saradnja između Regionalnih agencija, kao i  sistem međusobnog informisanja i dogovaranja.

U budućnosti će se nastojati da Mreža zajednički gradi saradnju sa svim nivioma vlasti u BiH, te apliclicira prema stranim i domaćim donatorima i organizacijama kako sa zahtjevima, tako i sa razvojnim i drugim projektima.

Partnerstvo pri apliciranju na fondove će uveliko povećati konkurentnost u odnosu na druge aplikante što će rezultirati povećanim brojem projakata koji će se implementirati sa području cijele Bosne i Hercegovine.