Dvodnevna radionica na temu “Vođenje evidencije na malim farmama” održana je 15. i 16. februara 2011. godine u Bugojnu. Radionicu je organizirala REZ Agencija u saradnji sa Nezavisnim udruženjem poljoprivrednih proizvođača Gornjevrbaske regije NUPP, a uz podršku USAID/Sida FARMA projekta.

Cilj radionice bio je da se farmeri osposobe za vođenje finansijsko-poslovne evidencije koja je potrebna za praćenje efikasnosti i finansijskog poslovanja što za krajnji cilj ima dalji razvoj i unapređenje vlastitog privatnog biznisa.

Radionici je prisustvovalo 20 individualnih farmera iz oblasti voćarstva, stočarstva, kao i proizvodnje  povrća. Na radionici su farmeri stekli znanja o jednostavnoj metodi evidentiranja svakodnevnih poslovnih promjena, načinu njihovog grupisanja i tumačenja poslovnih rezultata. Na taj način im je omogućeno da prate troškove svoje proizvodnje, kreditna zaduženja i da odrede svoj poslovni rezultat. Osim toga na treningu su naučili da izvrše procjenu vrijednosti imovine svoje farme kao i da načine da prate promjene te vrijednosti.

Svi učesnici su dobili primjere tabela za vođenje evidencije kao i priručnik za njihovo korištenje, kao i druge korisne materijale vezane za upravljanje farmom, u štampanoj ili elektronskoj formi.