U prostorijama Sarajevske regionalne razvojne agencije SERDA 15. oktobra 2010. godine održan je redovni sastanak predstavnika Mreže monitora svih 5 regionalnih razvojnih agencija Bosne i Hercegovine.

Mreža monitora prvobitno je uspostavljena sa ciljem praćenja i nadzora u implementaciji svih projekata, iz predhodnih 5 javnih poziva Delegacije Evropske komisije u BiH, namijenjenih za podršku lokalnom i regionalnom ekonomskom razvoju, te je jedan od elemenata uspostavljenog sistema kontrole koji osigurava racionalno i efikasno trošenje novca iz fondova Evropske unije. Za potrebe 6. Javnog poziva Delegacije Evropske komisije u BiH regionalne agencije nisu angažovane kao monitori jer su i same aplicirale za sredstva iz navedenog fonda, te su direktni korisnici sredstava ili partneri u implementaciji na nekim od odobrenih projekta.

Sastanak je organizovan u cilju usaglašavanja detalja koje je neophodno uraditi kako bi Mreža mogla kvalitetno nastupati sa apliciranjem za angažmane u monitoringu projekata kod različitih donatora u Bosni i Hercegovini.

Naredni sastanak Mreže monitora i predstavnika Delegacije Evropske Komisije u BiH zakazan je za 29. oktobar 2010. godine u prostorijama Evropske komisije u Sarajevu.