Ambasador Kraljevine Norveške u BiH, g. Jan Braathu je pozvao predstavnike Regionalne razvojne agencije za regiju Centralna BiH da prisustvuju sastanku mladih norveških parlamentaraca, savjetnika u Parlamentu, predstavnika norveškog Instituta za međunarodne odnose i Telenora sa predstavnicima poslovnog sektora u Bosni i Hercegovini.

Prisutnima se prvo obratila gđa Ljerka Marić, zatim gđica Amela Malićbegović, direktorica REZ Agencije i g. Ibro Omerbašić, vlasnik preduzeća “Dijamant” iz Tešnja. Sastanak je održan u četvrtak 24.06.2010. godine u Sarajevu, a neke od tema sastanka su: stanje u poslovnom okruženju, uslovi i izazovi sa kojima se susreću poduzetnici, na koji način promoviraju svoja preduzeća, kako opstaju u poslovnom okruženju, itd.