REZ Agencija je,  u saradnji sa AmCham (Američka trgovinska komora u BiH), zatim Republičkom agencijom za razvoj malih i srednjih preduzeća i regionalnim razvojnim agencijama NERDA, REDAH i SERDA, realizirala izradu i štampanje brošure “Novine u zakonodavnim rješenjima u vezi sa pravom industrijskog vlasništva u BiH“.

Na prijedlog Instituta za intelektualno vlasništvo BiH, odnosno Vijeća ministara BiH, Parlamentarna skupština je donijela 28.05.2010. sljedeće zakone: Zakon o patentu, Zakon o žigu, Zakon o industrijskom dizajnu, Zakon o zaštiti oznaka geografskog porijekla i Zakon o zaštiti topografije.

Promocija prava industrijskog vlasništva, koji je unaprijeđen donošenjem ovih pet samostalnih zakona, i više informacija o donešenim zakonima može se pronaći u navedenoj brošuri.