Projekt unapređenja lokalnog razvoja (GOLD), koji zajednički finansiraju Američka agencija za međunarodni razvoj USAID i Švedska međunarodna agencija za razvoj i saradnju Sida, nastoji pružiti podršku partnerskim općinama u ostvarivanju ekonomskog rasta i razvojnih ciljeva.

REZ Agencija je jedna od potpisnica Sporazuma o partnerstvu u implementaciji USAID/Sida GOLD projekta – Stručno osposobljavanje i zapošljavanje radnika za potrebe četiri firme, među kojima i za firmu Company D&U d.o.o. iz Visokog. REZ Agencija je preuzela obavezu da kao implementator realizira program stručnog osposobljavanja, odnosno pripreme za rad nezaposlenih lica. U skladu sa preuzetim obavezama i u saradnji sa svim partnerima iz ovog Sporazuma o partnerstvu, radila je na implementaciji projekta i koordinaciji među partnerima, što je uspješno završeno.

Zbog proširenja vlastitih kapaciteta i uvođenja nove proizvodne linije, namjera preduzeća “Company D&U” bila je otvoriti 60 novih radnih mjesta. Napravljen je projekt stručnog osposobljavanja i zapošljavanja obućara za potrebe preduzeća i u saradnji sa Mješovitom srednjom školom iz Visokog razvijen program obuke u neformalnom obrazovanju za vještine obućara. Lokalni ured Službe za zapošljavanje dostavio je spisak nezaposlenih osoba, pa je u suradnji sa Kantonalnom službom za zapošljavanje i preduzećem “Company D&U” izvršen odabir 80 osoba za pohađanje obuke za sticanje znanja i vještina za zanimanje obućara.

Realizirana je obuka koja se sastojala od teorijskog i praktičnog dijela. Teorijska obuka je trajala 364 sata, a praktični dio obuke 468 sati. Nakon završene obuke izvršeno je testiranje stečenih teoretskih i praktičnih znanja kandidata.

U skladu sa dogovorom, preduzeće “Company D&U” Visoko je bilo obavezno zaposliti 60 polaznika nakon završene obuke, a zaposlena su 63 kandidata, što je za 3 više nego što je bilo predviđeno projektom, odnosno zaposleno je 105% kandidata u odnosu na cilj projekta. Prosječna starosna dob zaposlenih je 30 godina, a rodna zastupljenost 39 žena i 24 muškarca, odnosno 61% naspram 39% u korist uposlenica.