U organizaciji Udruženja/Udruge privrednika “Biznis centar” Jelah-Tešanj održava se u periodu od 18. do 21. maja 2017. godine Međunarodni sajam privrede Tešanj 2017. u prostoru Distributivnog centra u Kraševu, općina Tešanj, gdje se predstavlja preko 200 izlagača iz pet država.

Prvog dana održavanja Sajma, REZ Agencija je predstavila projekt “Prerada komunalnog otpada kao alternativnog goriva u industriji cementa u BiH”, kao i još pet projekata koji su u fazi implementacije, ili će uskoro početi sa implementacijom.