REZ Agencija je, u partnerstvu sa Agencijom ZEDA, u prostorijama restorana “California” u Žepču, 21. septembra 2011. godine  organizovala  radionicu na temu “Marketing” za 16 polaznika sa područja općina Žepče, Zavidovići i Maglaj.

Cilj radionice bio je upoznati polaznike sa osnovama marketinga, objasniti tržišnu klimu, razvijanje marketinške strategije, te ih upoznati  sa načinima na koje marketing može pomoći  zainteresovanim stranama da dosegnu poslovne ciljeve i prate učinkovitost svojih marketinških aktivnosti.

Radionica je organizovana u sklopu projekta MENTOR i namijenjena svim preduzetnicima koji žele biti poslovno uspješni, žele uspješne  marketinške strategije koje uključuju provođenje promotivnih aktivnosti i aktivnosti oglašavanja.