REZ Agencija je 20. septembra 2011. godine upriličila posjetu Nj.E. Ambasadora Kraljevine Holandije u BiH g. Voorst tot Voorsta i njegovih najbližih saradnika Zeničko-dobojskom kantonu. Ovom prilikom Nj.E. Ambasador se sastao sa premijerom Ze-Do kantona g. Fikretom Plevljakom i njegovim saradnicima, a sastanku su prisustvovali i predstavnici REZ Agencije, gđica Amela Malićbegović, direktorica i Senad Pašalić, menadžer za podršku malim i srednjim preduzećima.

Svrha ove posjete i sastanka je bila, prije svega, upoznavanje sa trenutnim ekonomskim kretanjima i  zbivanjima u Zeničko-dobojskom kantonu, kao i predstavljanje gospođe Ellen van Reesch, novog zamjenika Ambsadora Kraljevine Holandije u BiH,  koja će  u narednom periodu voditi poslove ekonomske saradnje i razvoja između dvije zemlje.

Također, ovo je bila i prilika da se rezimiraju i rezultati projekta SET u njegovoj finalnoj fazi implementacije ali i predhodnih projekata MENI i REXIS koje je Ambasada Kraljevine Holandije finansijski podržala i u saradnji sa REZ Agencijom implementirala na području Regije, a samim tim  i na području Ze-do kantona, u posljednjih 7 godina. Svi projekti su bili namijenjeni razvoju i podršci malih i srednjih preduzeća.

U okviru ove posjete Nj.E. Ambasador i njegovi najbliži saradnici su posjetili i nekoliko uspješnih preduzeća na području Ze-Do kantona koja su kroz pomenute projekte, posredstvom REZ Agencije, uključena u razne aktivnosti u okviru njihove implementacije.

Preduzeća koja su posjećena su: PROGRAD doo Žepče, CROMONT doo Žepče, ČOSIĆPROMEX doo Usora i NAPREDAK dd Tešanj. Svako od pomenutih preduzeća je kroz neku od aktivnosti u okviru projekta SET (Support Export and Trade – Podrška izvozu i trgovini) došlo u priliku da uspostavi poslovnu saradnju sa nekim od holandskih preduzeća ili da aplicira za učešće u nekom od programa podrške koje u svom radu sa malim i srednjim preduzećima već dugi niz godina podržava i promovira Vlada Kraljevine Holandije  putem nadležnih ministarstava. Zahvaljujući saradnji uspostavljenoj između Amabasade Kraljevine Holandije i REZ Agencije ovi programi su dostupni i bosanskohercegovačkim preduzećima.