Nakon seminara “Upravljanje projektnim ciklusom i priprema projekata za fondove EU” koji su predstavnici REZ Agencije u novembru prosle godine održali za nevladine organizacije i javne ustanove sa područja općine Žepče, učesnici seminara su pokazali interes za nastavak obuke i predložili da se organizira radionica na kojoj bi učesnici praktično radili na pripremi Logičke matrice/Logičkog okvira.

Imajući u vidu važnost ovog dokumenta, jer je Logička matrica sastavni dio projektne dokumentacije za apliciranje na većinu fondova EU i drugih međunarodnih i domaćih donatora i predstavlja sažetak projekta u jednom standardiziranom obliku, predstavnici REZ-a su se rado odazvali pozivu žepačke razvojne agencije RAŽ, koja je i inicirala ovu vrstu edukacije.

Radionica je održana 21. januara 2013. godine i na njoj je učestvovalo 11 predstavnika nevladinih organizacija iz Žepča. Učesnici radionice su sami odabrali sektor i predložili projektnu ideju, pa su tokom ove obuke urađene Logičke matrice za projekte iz oblasti razvoja poljoprivrede, turizma, energijske efikasnosti i obnovljivih izvora energije, te jačanja ljudskih kapaciteta.