Januar 2017.

U okviru projekta Prerada komunalnog otpada kao alternativnog goriva u cementnoj industriji u BiH urađena je publikacija

UTJECAJ KOMUNALNOG OTPADA NA OKOLIŠ
NA PODRUČJU ZDK, SBK/KSB I SARAJEVSKOG KANTONA

Urađena publikacija "Utjecaj komunalnog otpada na okoliš..." 1Januar/Siječanj 2017.

Sadržaj publikacije možete vidjeti ili preuzeti klikom na ikonu ispod naziva.

Više o projektu “Prerada komunalnog otpada kao alternativnog goriva u cementnoj industriji u BiH” pogledajte ovdje.