REZ Agencija u saradnji sa FIRMA projektom, kojeg u Bosni i Hercegovini financiraju USAID i Sida, je   9. marta organizovala  poslovne susrete i prezentaciju na temu „Promocija dostupnih izvora financiranja za mala i srednja preduzeća“.

Cilj susreta bio je upoznati mala i srednja preduzeća iz sektora drvoprerade, metaloprerade i turizma sa područja regije Centralne BiH sa aktuelnim i planiranim programima financiranja privrede u BiH od strane finansijskih institucija, uključujući Razvojnu banku FBiH, Svjetsku banku koja svoj program implementira putem agencije ODRAZ, Federalnog ministarstvo poduzetništva, razvoja i obrta, te komercijalnih banaka i  programa podrške razvoju privrede koji su u nadležnosti Vlade F BiH.

Pored toga,  FIRMA projekt predstavio je svoj program poslovno – finansijskih konsultanata koji će pružati stručnu pomoć preduzećima u pripremi zahtjeva za financiranje.

Osim prezentacija novih mogućnosti povoljnijeg financiranja koje su predviđene u prvom dijelu skupa, učesnici su imali priliku i za direktne sastanke sa predstavnicima banaka i financijskih institucija.

Na ovaj način želimo pružiti podršku preduzećima koja u ovom periodu imaju potrebu za obezbjeđivanjem povoljnijih finansijskih sredstava u cilju unapređenja svojih poslovnih procesa i povećanja konkurentnosti.