Uz podršku USAID-Sida FIRMA projekta, Regionalne razvojne agencije za regiju Centralna BiH – REZ i Privredne komore Ze-do kantona, bosanskohercegovačka preduzeća i organizacije iz drvnog i sektora turizma učestvovati će na sajmu GAST 2011 koji se održava od 02. do 06. marta u Splitu. Na ovaj način će se pomoći bh. učesnicima u promociji njihovih visokokvalitetnih i vrhunski dizajniranih proizvoda te podržati izlaganje na zajedničkom izložbenom štandu na kome će se pojaviti sljedeći izlagači: Stolarija Prom, Arting Gradnja, Ratan Sedia, Eden Garden, Izazov, Enterijeri AG, Ećo Company, Rukotvorine, Artisan, ISO Wood, FIS Vitez i Udruženje tradicionalnih rukotvorina.

U vezi sa nastupom na sajmu Gast, 15. febrauara u prostorijama REZ Agencije održana je radionica „Nastup bh privrede na sajmu GAST 2011“. Radionica je organizovana s ciljem da se preduzeća izlagači upoznaju sa aktivnostima koje su vezane za organizaciju zajedničkog nastupa na sajmu u Splitu, te radi preciziranja svih detalja kako bi se nastup na sajmu realizovao na najbolji mogući način. Pripremne aktivnosti vezane za organizaciju zajedničkog nastupa su realizovali REZ Agencija i konsultant Abdulah Hadžiavdić uz podršku drvnog sektora FIRMA projekta.

I ove godine u sklopu sajamske manifestacije će biti održani Poslovni susreti preduzeća. Ove susrete organizujemo u saradnji sa predstavnicima HGK Splitsko-dalmatinske županije. Na ovim susretima se očekuje učešće preduzeća iz 15 država što je prilika za uspostavljanje korisnih poslovnih kontakata i razmjenu informacija, te mogućnosti za povezivanje sa potencijalnim kupcima.

Također, u sklopu GASTA-a kao promotivna aktivnost organizuje se i Promotivni dan –  “BH dizajn – Tradicija za budućnost” (04.03.2011) i Dan otvorenih vrata – tokom kojeg će se omogućiti svim posjetiocima da se upoznaju sa našom tradicijom i starim zanatima. (05.03.2011).