EU putem Fonda za podršku samozapošljavanju podržava sedam novih poslovnih ideja.

U prostorijama poslovnog inkubatora BeeZone u Travniku je 13. decembra 2018. godine upriličeno svečano potpisivanje ugovora sa sedam kandidata čije su biznis ideje, u okviru projekta „TRIK za nove mogućnosti u zapošljavanju i poduzetništvu“, podržane sa iznosima do 10.000 KM.

Kroz ovaj projekt, koji implementira REZ Agencija sa svojim partnerima, je prije šest mjeseci uspostavljen Fond za podršku samozapošljavanju kao aktivna mjera zapošljavanja i programa poduzetničke edukacije na području Općine Travnik. Nakon realizirane edukacije i održane prezentacije poslovnih ideja, prošle sedmice je odabrano sedam najboljih kandidata koji će u okviru Inkubatora “BeeZone”, uz smještajne usluge, dobiti stručnu podršku, mentoring i finansijsku podršku za pokretanje biznisa.

Najbolje ocijenjene biznis ideje koje će biti podržane u okviru projekta “Trik za nove mogućnosti u zapošljavanju i poduzetništvu” ali i nastanjene u biznis inkubatoru BeeZone su:

  1. M-TEX auto presvlake, Mersad Kokić
  2. Frizerski salon sa posebnim uslugama za djecu, Mirela Tenić
  3. PROFA – Platforma znanja, Admir Jahić i Mirza Begić
  4. Experience flying, Alen Kapetan
  5. Central network live TV portal, Muris Terzić
  6. Billiard School, Džanan Mujdžić
  7. Klub ljubitelja knjige Čarolija, Zaim Mević

 


Vodeći partner u projektu “TRIK za nove mogućnosti u zapošljavanju i poduzetništvu” je Regionalna razvojna agencija za regiju Centralna BiH – REZ Agencija, a partneri su: Općina Travnik, Centar za edukaciju mladih – CEM, Sveučilište/Univerzitet “Vitez” u Travniku, Služba za zapošljavanje SBK/KSB, GS tmt d.o.o. Travnik i NOBIL d.o.o. Nova Bila.

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Travnik je jedno od 19 uspostavljenih lokalnih partnerstava za zapošljavanje u okviru projekta ”Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini”, kojeg Evropska unija finansira s 4 milijuna eura, a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO).


Više informacija o projektu “TRIK” možete vidjeti na slijedećem linku.