Regionalna razvojna agencija za regiju Centralna BiH – REZ Agencija traži konzultanta za obuku članova Lokalnog partnerstva za zapošljavanje za potrebe projekta “TRIK za nove mogućnosti u zapošljavanju i poduzetništvu”. Projekt “TRIK” se realizira u okviru projekta “Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini“, koji financira EU, a implementira Međunarodna organizacija rada (ILO).

Partnerstvo tipa “LPZ” je inovativno u rješavanju problema zapošljavanja, te je potrebna tehnička asistencija i treninzi za sve članove LPZ-a kroz angažman vanjskih konzultanata, a u cilju izgradnje kapaciteta LPZ-a.

Prijave trebaju biti u skladu sa zahtjevima iz Projektnog zadatka, koji možete preuzeti ovdje.

Više informacija o projektu možete vidjeti na slijedećem linku.

Za više informacija, pošaljite mail na:

Antonela Prajninger i/ili Kenan Kesić.