JAVNI POZIV ZA DODJELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA

USAID Projekt “Podrška investiranju dijaspore u BiH” poziva kvalificirane kompanije da dostave zahtjeve za dodjelu bespovratnih sredstava za povećanje investicija iz dijaspore i stvaranje novih radnih mjesta kroz direktna ulaganja, prenos znanja, uvođenje novih tehnologija i slično.

Bosnian Diaspora Marketplace (BDM) pruža podršku kreiranju novih ili proširenju poslovanja postojećih firmi povezanih s dijasporom, osnovanih unutar tri godine od datuma objave ovog poziva.

Više informacija, uključujući preuzimanje paketa Javnog poziva (dokumentaciju), dostupno je na web stranici USAID Projekta.