Treći poziv za dostavljanje aplikacija za sufinansiranje investicionih projekata putem Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF)

Direkcija za evropske integracije BiH – Ured Državnog IPA koordinatora (Ured DIPAK) obavještava sve zainteresirane korisnike da je objavljen Treći poziv za dostavu zahtjeva za grant sredstva radi sufinansiranja investicionih projekata putem Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF).

Rok za dostavu prvog nacrta aplikacija/projekata Uredu DIPAK-a je 2. oktobar 2017. godine.

Više o pozivu, uključujući i aplikacijski paket, dostupno je na web stranici Direkcije za europske integracije BiH.