Posjeta (studijsko putovanje) upriličena u okviru projekta “Prerada komunalnog otpada kao alternativnog goriva u industriji cementa u BiH”.

Regionalna razvojna agencija za regiju Centralna BiH – REZ Agencija je 10. jula 2017. godine u okviru projekta “Prerada komunalnog otpada kao alternativnog goriva u industriji cementa u BiH” organizirala studijsko putovanje – posjetu postrojenju za proizvodnju goriva iz neškodljivog komunalnog otpada koje djeluje u okviru kompanije “Gorenje Surovina” u Mariboru, Slovenija.

Učesnici studijskog putovanja (predstavnici kantona i općina) pokazali su veliki interes za proizvodnju goriva iz otpada, imajući posebno u vidu da većina općina ima izražene probleme sa zbrinjavanjem komunalnog otpada.

Integralni tekst Saopćenja za medije u PDF formatu preuzmite ovdje.

Više o projektu“Prerada komunalnog otpada kao alternativnog goriva u cementnoj industriji u BiH” pogledajte ovdje.