Ambasador Kraljevine Holandije u Bosni i Hercegovini Nj.E. Sweder van Voorst tot Voorst i direktor organizacije PUM g. Bert Vermeij su 26.05.2010. godine posjetili regiju Centralna BiH i zajedno sa predstavnicima REZ Agencije posjetili općine Vitez i Bugojno, te preduzeća Economic iz Viteza i Heko iz Bugojna.

Posjeta Ambasadora Kraljevine Holandije i direktora organizacije PUM regiji Centralna BiH 1

Sweder van Voorst tot Voorst i Bert Vermeij u posjeti “Economic” Vitez

REZ Agencija ima dugogodišnju saradnju sa holandskom organizacijom PUM, čiji je i oficijelni predstavnik za Centralnu BiH. Do sada je posredstvom REZ Agencije preko 50 kompanija besplatno koristilo usluge holandskih eksperata iz različitih područja visoke ekspertize. Neke od tih kompanija su upravo ove koje su posjetili Ambasador i Direktor PUM-a.

Posjeta Ambasadora Kraljevine Holandije i direktora organizacije PUM regiji Centralna BiH 2

Sweder van Voorst tot Voorst i Bert Vermeij u posjeti “HEKO” Bugojno

Ovaj program, kao i čitav niz ostalih programa u okviru REZ podrške razvoju poduzetništva i jačanju konkurentnosti kompanija Centralne BiH, omogućen je, od 2005. godine, putem projekata Ambasade Kraljevine Holandije, a trenutno podržava REZ aktivnosti kroz implementaciju Programa podrške izvozu i trgovini (SET). Nj.E. Sweder van Voorst tot Voorst iskoristio je priliku da se direktno upozna sa aktivnostima REZ Agencije i efektima ekonomske podrške koju holandska vlada pruža partnerima i korisnicima u Bosni i Hercegovini.