Program Lokaliziranje gendera u Federaciji Bosne i Hercegovine (LGFBiH), uz finansijsku podršku UN WOMEN, zajednički implementiraju Gender Centar Federacije Bosne i Hercegovine i Holandska organizacija za razvoj (SNV). U okviru navedenog programa, projekt Razvoj plasteničke proizvodnje u ruralnim područjima općine Novi Travnik, koji implementira REZ Agencija, odvija se planiranom dinamikom.

Dana 04.04.2013. godine izvršena je podjela 15 plastenika sa sistemom za navodnjavanje ukupne površine 1500 m2 krajnjim korisnicama projekta. Plastenici će biti montirani od strane dobavljača čim to vremenski uvjeti budu omogućili.

Ovom donacijom plastenika korisnicama projekta će biti omogućena poljoprivredna proizvodnja i ostvarivanje prihoda nakon završetka projekta. Korisnice će kroz bavljenje plasteničkom proizvodnjom na malom prostoru imati veće i sigurnije prinose, a samim tim će povećati i svoje prihode, tako da će to doprinijeti poboljšanju standarda za oko 70 stanovnika općine, ako se uzme u obzir broj članova njihovih domaćinstava.

U toku je procedura analize uzoraka tla, koja će osim rezultata o kvaliteti zemljišta ponuditi i odgovarajuće preporuke za obradu tla za svaku korisnicu. Korisnicama će također biti doniran sadni materijal i zaštitna sredstva.