Općina Kakanj i Regionalna razvojna agencija za regiju Centralna BiH (REZ Agencija) u saradnji sa BIP-om (Business Innovation Programs) organiziraju obuku formuliranja poslovne ideje i izrade poslovnog plana. Obuka će se održati u Kaknju u ”Omladinskom centru“ Kakanj od 16. do 18. aprila 2013. godine.

Obuka je namijenjena nezaposlenim osobama od 18 do 35 godina (za žene bez obzira na starosnu dob), a koji žele započeti samostalni biznis. Svi polaznici koji završe obuku i izrade poslovni plan, mogu sa istim aplicirati na javne pozive Općine Kakanj za poticaje razvoja poduzetništva i obrta.

Elektronsku verziju prijave možete preuzeti ovdje ili na služenoj stranici Općine Kakanj (www.kakanj.com.ba), odnosno u prostorijama Općine Kakanj do 15.04.2013. godine (najkasnije do 10 sati).