Regionalna razvojna agencija za regiju Centralna BiH-REZ u saradnji sa općinama Busovača, Maglaj, Novi Travnik, Travnik i Žepče imlementira projekt “Starter – edukativni program za poboljšanje mogućnosti za samozapošljavanje“, koji finansira Ambasada Kraljevine Norveške u Bosni i Hercegovini.

Ovim projektom će se promovisati poduzetnički duh i poboljšati vještine mladih i nezaposlenih kako bi se generisale nove poslovne ideje, pružila podrška razvoju novih preduzeća i otvaranju novih radnih mjesta. Pružanjem tehničke i finansijske pomoći, ograničene na odabrane poslovne ideje, želimo postaviti primjer i motivirati lokalne vlasti kako bi podržali nova preduzeća kroz promociju, edukaciju i finansijsku podršku.

Start-up podrška u svakoj općini će biti organizovana kroz dva međusobno povezana modula – Start-up podršku i Start-up fond. Uposlenici REZ Agencije će biti uključeni u organizaciju, planiranje i provedbu treninga i stoga imati vodeću ulogu u provedbi cijele djelatnosti. Ovaj modul je zamišljen kao ciklus / niz radionica / treninga koji će obuhvatiti sve segmente poslovanja preduzeća, a posebno je prilagođen za nova preduzeća. Konačni rezultat ove obuke bi trebale biti definirane i razvijene poslovne ideje spremne za provedbu.

Start-up fond u iznosu od 15.000,00 KM je obezbijeđen od strane općina, partnera u projektu, i koristiti će se za podršku 3 najbolja poslovna plana u otvorenom takmičenju i  na taj način će se direktno pružiti podrška prilikom osnivanja novih preduzeća, kao i otvaranju novih radnih mjesta.