Dvodnevna radionica na temu “Izrada planova aktivnosti za procjenu emisije na okoliš u postupku izdavanja okolišne dozvole” održana je 24. i 25. februara 2011. godine u Tešnju. Radionica je bila namijenjena predstavnicima prvenstveno iz metalno-prerađivačkog sektora, zatim drvnog i hemijskog sektora sa područja općine Tešanj, a organizovana je od strane REZ Agencije u saradnji sa FIRMA projektom.

Predavači su bili prof.dr.Ana Beroš i prof.dr. Marina Jovanović sa Univerziteta u Zenici, koje su ujedno i ovlašteni savjetnici Federalnog ministarstva za okoliš i turizam za procjenu studija pri postupku izdavanja okolišnih dozvola.

Predavači, kao i dobiveni materijali su bili jasni i veoma korisno objašnjeni. Komunikacija između predavača i polaznika radionice  je bila na visokom nivou i seminar je protekao u interaktivnom radu uz mnoštvo pitanja i odgovora.

Predavači su dali brojne informacije  i odgovore na pitanja učesnika, tako da su polaznici bili  veoma zadovoljni i pozitivno su ocijenili cjelokupni seminar, kao i samu organizaciju, koja je po njihovim riječima bila na visokom nivou.