Ispunjavanjem većine propisanih kriterija općina Goražde je uspješno okončala proces certifikacije za povoljno poslovno okruženje (Business Friendly Certification).

Općina Goražde dobila BFC certifikat 1

BFC Goražde

Na ovaj način općina Goražde postaje 5. po redu općina u Federaciji BiH koja je nosilac BFC certifikata za povoljno poslovno okruženje. Podsjećamo da su već ranije nosioci ovog prestižnog certifikata postale općine Bosanska Krupa, Sanski Most, Tešanj i Žepče.

Program certifikacije općina i gradova sa povoljnim poslovnim okruženjem je regionalni proces koji je najprije krenuo iz Srbije 2007. godine. Nakon toga se proširio u regiji i od 2013. godine se provodi u Federaciji BiH. Radi se o instrumentu koji omogućava ocjenu kvaliteta jedinica lokalne samouprave u pogledu investicijskih potencijala, infrastrukture, usluga i informacija koje nude potencijalnim investitorima i gospodarstvu.</p align=”justify”>

Na putu do BFC certifikata općine trebaju ispuniti 12 kriterija i više od 80 podkriterija koji podrazumijevaju unapređenje procedura, jačanje transparentnosti, smanjivanje birokratije i pribavljanje svih dokumenata i podataka neophodnih privrednicima i potencijalnim ulagačima u planiranju poslovanja i donošenju investicionih odluka.

Proces evaluacije općine ili grada traje oko godinu dana i predviđeno je recertificiranje svako 2 godine. Trenutno je u toku proces evaluacije 7 općina i gradova na području Federacije BiH u okviru 2. ciklusa certifikacije.